× Proverbios Árabes Provérbios Griegos Proverbios Judíos Proverbios Egipcios Proverbios Franceses Proverbios Ingleses Proverbios Rusos Proverbios Latinos

Por San Simón y San ...

Por San Simón y San Judas, la habas son orejudas.
Por San Simón y San Judas, la habas son orejudas.


Proverbios