× Proverbios Árabes Provérbios Griegos Proverbios Judíos Proverbios Egipcios Proverbios Franceses Proverbios Ingleses Proverbios Rusos Proverbios Latinos Proverbios Espanoles Proverbios Africanos Proverbios de la biblia proverbios italianos proverbios colombianos proverbios budistas proverbios hindues proverbios de salomon proverbios indios proverbios portugueses proverbios de amor proverbios de sabiduria Refranes Espanoles Refranes Mexicanos Refranes Colombianos Refranes Dominicanos

Polo san Andrés, quen non ...

Polo san Andrés, quen non ten porco mata á muller. Por San Andrés, quien no tiene cerdo mata a la mujer.
Polo san Andrés, quen non ten porco mata á muller. Por San Andrés, quien no tiene cerdo mata a la mujer.


Proverbios