Ni poca ni mucha pena, nos ...

Ni poca ni mucha pena, nos causa desgracia ajena.
Ni poca ni mucha pena, nos causa desgracia ajena.

Proverbios y dichos relacionados